Dự án đang triển khai và thi công

Nhà Chị Liên Q8

Nhà Chị Liên Q8

Nhà Anh Vũ Gò vấp

Nhà Anh Vũ Gò vấp

Nhà Anh Thắng Q8

Nhà Anh Thắng Q8

Nhà A Lâm Q8

Nhà A Lâm Q8

Mái đón kính cường lực tòa nhà ITAXA

Mái đón kính cường lực tòa nhà ITAXA Nguyễn Thị Minh Khai Q3